Thông tin, tuyên truyền: Nhân tố quan trọng phát triển du lịch

Để thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cho ra đời nhiều quyết sách và giải pháp quan trọng, trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được xem là một trong những giải pháp trọng tâm.  

Những đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ

Năm 2013, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; năm 2016, tỉnh có Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó là việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh và Ban Điều hành tại các địa phương theo hướng đổi mới, tăng cường uỷ quyền, giao trách nhiệm.

Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức doanh nghiệp (DN) và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch, dịch vụ đã có chuyển biến tích cực. Các sản phẩm và không gian du lịch, dịch vụ đã mở rộng và hoàn thiện. Các trung tâm du lịch, thương mại chất lượng cao, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino đang dần được hình thành; các loại hình dịch vụ có lợi thế khác phát triển đa dạng theo hướng chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh cao.

thong tin tuyen truyen nhan to quan trong phat trien du lich

Tại các cuộc giao ban báo chí thường kỳ, việc quán triệt, chỉ đạo trong tuyên truyền đúng hướng cho du lịch luôn được Ban Tuyên giáo chú trọng

Ngành du lịch của tỉnh đã có sự khởi sắc mạnh mẽ với số thu từ du lịch có xu hướng tăng trong tổng thu ngân sách nội địa (Năm 2016 chiếm 6,5%, năm 2017 chiếm 7,6%, dự kiến năm 2018 chiếm 9,1%). Tổng số khách du lịch trong 2 năm (2016-2017) đạt trên 18,2 triệu lượt, tăng bình quân 12,7%/năm. Đặc biệt, mức chi tiêu bình quân năm 2017 đạt 82,3 USD/khách du lịch, tăng 8,3 USD so với năm 2015. 9 tháng năm 2018, tổng khách du lịch ước đạt 10 triệu lượt (riêng khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt) và ước cả năm 2018 đạt 12 triệu lượt khách. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Đặc biệt, sau khi có Quy hoạch Phát triển tổng thể du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút một loạt các dự án chiến lược, có nhiều nhà đầu tư tầm cỡ tìm đến như: BIM Group, Vingroup, Sun Group, MyWay, Tuần Châu, FLC… Các dự án đầu tư mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và các trung tâm du lịch của Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Kết quả quan trọng nói trên cũng chính là một trong những nhân tố để Quảng Ninh được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức “Năm Du lịch quốc gia - Hạ Long - Quảng Ninh” với chuỗi 56 sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi và hấp dẫn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và 42 sự kiện hưởng ứng được tổ chức tại các tỉnh, thành trên cả nước, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tiềm năng, lợi thế nổi trội, đặc sắc của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia trên thế giới, nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Bàn về giải pháp và định hướng trong cung cấp thông tin báo chí

Cũng như các địa phương khác, việc cung cấp thông tin cho báo chí được tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm, thông qua các biện pháp, như: Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, thông tin báo chí định kỳ chiều thứ 3 hàng tuần (hoặc đột xuất); phát hành thông cáo báo chí, người phát ngôn của tỉnh, bản tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy; định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các website, fanpage... đặc biệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong Năm Du lịch quốc gia 2018, để quảng bá, giới thiệu du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước, quốc tế, thời gian tới, Quảng Ninh tập trung thực hiện một số giải pháp và định hướng trọng tâm. Theo đó, các cấp, ngành đã nhận thức đúng đắn về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thông tin về ngành, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát về phát triển du lịch, dịch vụ trong các Nghị quyết của tỉnh; chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh để cụ thể hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đảm bảo nội dung tuyên truyền hấp dẫn, truyền tải được thông điệp chủ đạo, tạo sự lan tỏa và làm nổi bật các giá trị đặc sắc về phát triển du lịch, dịch vụ Quảng Ninh.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thông tin, quảng bá trên cổng thông tin điện tử tổng hợp của tỉnh, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh; các website (halongtourism.com.vn), fanpage chính thức của sự kiện (fanpage “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh”), qua hệ thống cổ động trực quan (như: băng rôn, pano, áp phích, màn hình LED...) và tuyên truyền thông qua việc xuất bản các ấn phẩm về du lịch, dịch vụ… giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác và nhanh chóng đến với mọi người dân và du khách.

Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, phóng sự trên đài, báo trong việc khai thác các đề tài liên quan đến lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh. Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về du lịch, dịch vụ, về “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh”đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Tác giả: Cao Tường Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh
Bài tin liên quan