Hà Nội thanh tra 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Ngày 6/3, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định Thanh tra liên ngành 100 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.

Quyết định thanh tra triển khai theo nội dung thực hiện Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra TP. Hà Nội và Quy chế phối hợp số 1460 giữa các sở, ngành về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

ha noi thanh tra 100 don vi no dong bao hiem xa hoi
Hà Nội triển khai đợt thanh tra nợ đọng BHXH nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Theo đó, Thanh tra TP. Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra đánh giá việc thu, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT của các đơn vị được thanh tra, xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2018 cho đến thời điểm thanh tra; thời gian thanh tra sẽ là mỗi đơn vị 2 ngày làm việc thực tế. Thanh tra TP. Hà Nội thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 tổ công tác, gồm các cán bộ từ Thanh tra Nhà nước, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, BHXH thành phố, mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 25 đơn vị.

Trước khi triển khai công tác thanh tra, Thanh tra thành phố cũng đã phổ biến rõ đến đại diện các doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ của Đoàn thanh tra. Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật Thanh tra về việc giải trình, cung cấp tài liệu, khiếu nại. Trường hợp các đơn vị được thanh tra tự giác chấp hành nộp đầy đủ số tiền nợ BHXH, BHYT thì đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ và báo cáo người ra quyết định Đoàn thanh tra xem xét, giải quyết, có quyết định dừng thanh tra tại đơn vị.

Phó Giám đốc BHXH thành phố - ông Vũ Đức Thuật - cho biết, các doanh nghiệp có tên trong danh sách thanh tra đợt này có số nợ kéo dài trên 6 tháng, sử dụng số lượng lao động khá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. BHXH TP. Hà Nọi cũng như các sở ngành liên quan đã nhận được nhiều phản ánh của người lao động vì bức xúc trước việc quyền lợi bị xâm phạm.

Với sự phối hợp vào cuộc giữa Thanh tra thành phố, BHXH thành phố và các các sở ngành, đợt thanh tra liên ngành này hy vọng sẽ là giải pháp hiệu quả đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động tại các doanh nghiệp nêu trên.

Bài tin liên quan