Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Càng khó càng quyết tâm cao

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố Hà Nội tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Dù vậy, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn được triển khai nghiêm túc, nhiều địa phương, đơn vị vẫn vượt khó, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Càng khó càng cần quyết tâm cao
Công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa đồng đều tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội (Ảnh minh họa)

Khác với giai đoạn 2012-2020, năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội không giao chỉ tiêu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mà để các đơn vị tự đăng ký.

Theo đó, năm 2021, toàn thành phố phấn đấu thành lập 67 tổ chức Đảng, kết nạp được ít nhất 443 đảng viên. Tới nay, sau 6 tháng thực hiện, toàn thành phố đã thành lập được 29 tổ chức Đảng với 373 đảng viên, kết nạp được 2 chủ doanh nghiệp vào Đảng; Đã thực hiện khảo sát 2.839 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập theo Luật Doanh nghiệp, trong đó, khảo sát sâu 162 doanh nghiệp có khả năng thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

Hà Nội có thêm 1 đảng bộ bộ phận được thành lập là Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh, trực thuộc Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất các chi bộ trong Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh).

Đáng kể, 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Thạch Thất là đơn vị duy nhất của Đảng bộ thành phố Hà Nội vượt chỉ tiêu 200% về phát triển Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chi bộ với chủ doanh nghiệp để Ban Giám đốc, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cả về điều kiện vật chất và thời gian cho hoạt động của tổ chức Đảng. Đồng thời qua đó bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể.

Kết quả là vậy, song đánh giá từ Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2020-2025, việc thực hiện nhiệm vụ này chưa như mong đợi. Công tác này phát triển chưa đều tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, có nơi vượt sâu chỉ tiêu cả năm, có nơi lại chưa có kết quả gì đáng kể.

Phân tích nguyên nhân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh nêu: “Do tác động của dịch Covid-19, hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều lao động không có việc làm do bị cắt giảm nhân lực. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cho cán bộ nghỉ luân phiên dẫn đến khó khăn trong triển khai công tác Đảng, đoàn thể”.

Ngoài việc không ít cấp ủy vẫn lúng túng, chưa có quyết tâm cao, cùng với cách làm thiếu sâu sát, từ thực tế địa phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn cho biết, nguyên nhân còn bởi số tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chủ yếu là các tổ chức quỹ tín dụng và hợp tác xã nông nghiệp trước đây nên chưa đủ điều kiện thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ nên chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2020-2025 diễn ra mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, nhấn mạnh, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức mới trong thực tiễn. Vì thế, để hoàn thành mục tiêu đề ra bản thân các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như cấp ủy chính quyền các cấp cần kiên trì, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí chia sẻ, năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy không giao chỉ tiêu mà tiếp nhận đăng ký từ các đơn vị, bởi xác định đây là nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và ngày càng có vai trò quan trọng. Đây cũng là thước đo năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhất là trong bối cảnh một loạt vấn đề mới về phát triển kinh tế tư nhân có nhiều sự thay đổi, đòi hỏi yêu cầu mới.

Về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng kết quả chưa cao và chưa đồng đều. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu không chạy theo thành tích, mà cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng hiện nay theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Theo đó, các đơn vị cần có sự vào cuộc đồng bộ, tránh chồng chéo, buông lỏng. Nhiệm vụ số một là phải làm tốt công tác tuyên truyền, tận dụng tối đa mạng xã hội để nâng cao nhận thức từ doanh nghiệp, người lao động tới giai cấp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…; Cùng với đó, tăng cường gắn kết doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hằng năm gặp gỡ, động viên, khen thưởng các doanh nghiệp, qua đó tuyên truyền vận động, tạo sự thi đua giữa các doanh nghiệp.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp; Linh động, không cứng nhắc trong thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình của các đơn vị, doanh nghiệp; Đồng thời giao Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên TP xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động để qua đó gắn kết tập hợp, thu hút thanh niên và người lao động vào các tổ chức đoàn thể, tạo cơ sở phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bài tin liên quan