Phóng sự: Hội thảo CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam - 28/11/2018