TP HCM công bố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

UBND TP HCM đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn.

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP HCM từ năm học 2021 - 2022, các môn Toán, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, đây đều là các đầu sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Danh mục các đầu sách lớp 2 được phê duyệt tại TP Hồ Chí Minh trong năm học mới 2021-2022.
Danh mục các đầu sách lớp 2 được phê duyệt tại TP HCM trong năm học mới 2021-2022

Đặc biệt, môn tiếng Anh lớp 2 có 3 đầu sách được phê duyệt gồm Family and Friends - National Edition (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart Start (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) và Phonics-Smart (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối với khối lớp 6, 10 môn học gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật âm nhạc, Nghệ thuật Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Công nghệ, được phê duyệt 1 đầu sách.

Một số các đầu sách lớp 6 được phê duyệt tại TP Hồ Chí Minh trong năm học mới 2021-2022.
Một số đầu sách lớp 6 được phê duyệt tại TP HCM trong năm học mới 2021-2022

Môn tiếng Anh khối lớp 6 có 3 đầu sách được phê duyệt gồm Friends Plus (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart World (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) và Right-on (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). Môn Giáo dục công dân có 2 đầu sách được phê duyệt đều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Về danh sách các trường tiểu học đề nghị điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2021-2022, theo kết quả thống kê, 65 trường đề xuất điều chỉnh môn Giáo dục thể chất, 63 trường đề xuất môn Âm nhạc, 57 trường đề xuất môn Mỹ thuật. Môn Toán có 49 trường, môn tiếng Việt có 42 trường xin điều chỉnh.

Tác giả: Đức An
Bài tin liên quan