Bộ Y tế triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ trong quản lý thanh toán bảo hiểm y tế

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019.  

Thông qua kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT, Bộ Y tế còn hướng tới mục tiêu góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Trên cơ sở các mục tiêu chung, sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể, như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định BHYT; xây dựng cơ chế tài chính đáp ứng việc tin học hóa phục vụ quản lý khám, chữa bệnh, giám định BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; xây dựng phần mềm ứng dụng phân tích, báo cáo thống kê dữ liệu liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh BHYT để phục vụ công tác quản lý, điều hành được kịp thời, có hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến và giám định điện tử.

bo y te trien khai ke hoach ung dung cong nghe trong quan ly thanh toan bao hiem y te
Ứng dụng CNTT nhằm minh bạch trong quản lý Quỹ BHYT

Ngoài ra, trong năm 2019, Bộ Y tế yêu cầu phải thực hiện rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh BHYT; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực quản lý, triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý khám, chữa bệnh BHYT và giám định, thanh toán BHYT tại một số tỉnh, thành và cơ sở khám, chữa bệnh; tiếp tục duy trì nhóm Skype hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; hỗ trợ trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kết nối, liên thông dữ liệu điện tử khám, chữa bệnh BHYT thông qua kiểm tra, giám sát tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT...

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh ở tất cả các khâu liên quan đến việc trích chuyển dữ liệu, kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm đúng quy định, yêu cầu, chất lượng và kế hoạch đề ra; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh về chất lượng dịch vụ CNTT và một số khó khăn, vướng mắc, bất cập khác thông qua các kênh thông tin (Skype, văn bản, email...); thông qua kết quả kiểm tra, giám sát và cảnh báo của Hệ thống Thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH để kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT, nhằm phòng chống gian lận, trục lợi Quỹ BHYT.

Trong quá trình thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến và giám định điện tử, Bộ Y tế đề nghị bảo đảm thực hiện gửi dữ liệu điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đến Cổng Tiếp nhận dữ liệu được đầy đủ, thường xuyên, liên tục để phục vụ quản lý thông tuyến, giám định điện tử theo quy định. Đặc biệt, phải đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày ít nhất 90% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày 100% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã (trừ các đơn vị không có/không đủ điều kiện về hạ tầng CNTT).

Bài tin liên quan