Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có buổi làm việc với các doanh nghiệp về công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thủ đô phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành phố kịp thời giải quyết cấp phép cho xe vận tải của các doanh nghiệp lưu thông trong nội thành tất cả thời gian trong ngày nhằm vận chuyển hàng hóa thiết yếu tới các cơ sở bán lẻ trực thuộc trong thời gian tới theo danh sách do Sở Công thương tổng hợp, đề xuất.

Sở Công thương tổng hợp các doanh nghiệp có nhu cầu giới thiệu, cập nhật danh mục, địa chỉ các cơ sở bán lẻ trực thuộc lên ứng dụng Hà Nội SmartCity để thông tin đến người dân nắm được các địa điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố, gửi về Văn phòng UBND thành phố.

Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công thương tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các khó khăn, vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách tài chính… để hướng dẫn và báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo phòng y tế các quận, huyện, thị xã cử ngay cán bộ xuống cơ sở để phổ biến, hướng dẫn các trung tâm thương mại, siêu thị… trên địa bàn thực hiện tốt công việc, biện pháp phòng ngừa, khử trùng tiêu độc, bảo đảm vệ sinh phòng chống dịch Covid-19.

Bài tin liên quan