Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

Khi chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, để phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng, các thành viên cùng chung sống trong gia đình phải tuân thủ hướng dẫn từ Bộ Y tế.

Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bộ Y tế hướng dẫn cách chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Bài tin liên quan